donderdag 19 maart 2020

Den Blauwvinger: De natuur en het milieu zijn niet gebaat bij het geschreeuw van Erlan Sleur

COLUMN: Hoogste tijd dat media door zeepbel Sleur prikken

– Eerste persbericht en rapport van Sleur i.c. ProBios moeten nog verschijnen
– Sleur werkte in 2014 mee aan ter beschikking stellen 1.000 hectare Brownsberg Natuurpark aan illegale goudzoekers


De natuur en het milieu beschermen doe je als serieus activist niet met slechts geschreeuw, beschuldigingen de ether in brullen zonder bewijzen en ongenuanceerde uitspraken, hier en daar opduiken in camouflage outfit en met een spandoek en megafoon. Neen!, de natuur en het milieu bescherm je vooral door gestructureerd, niet ad hoc, genuanceerd, geloofwaardig en met documenten, rapporten, in dialoog te gaan met de autoriteiten en serieuze non-gouvernementele organisaties. Helaas ontbeert Suriname een dergelijke activist. Suriname moet het vooral doen met zogenoemd milieuactivist Erlan Sleur.

Onbegrijpelijk
Het is onbegrijpelijk, dat media niet door zeepbel Sleur weten te prikken en hem steeds de ruimte bieden om zich voor te doen als beschermer van het milieu en de natuur.
Het is onbegrijpelijk, dat het journaille wil luisteren naar het ongenuanceerd, ongefundeerd, en verre van enige wetenschappelijke kennis onderbouwd geschreeuw.
Heeft het journaille ooit een persbericht of rapport van Sleur onder ogen gehad?

Overigens, ook nooit zie je van deze man een serieus ingezonden stuk in een van de Surinaamse kranten of nieuwswebsites als er serieuze milieu gerelateerde issues spelen. De man en zijn stille stichting, ProBios, dat staat voor ‘Foundation to Protect our Biodiversity in Suriname’, produceren niets. ProBios is echter niets meer en minder dan een papieren stichting. ProBios is Erlan Sleur! In de praktijk wordt niets uitgevoerd. Zelfs de website www.probios.org is nog steeds volledig leeg: ‘Deze domeinnaam is geregistreerd door een klant van je-eigen-domein.nl.' was tot voor kort de tekst die in beeld kwam. Heeft het journaille ooit Sleur kritisch gevraagd naar zijn ProBios? Neen!

Ad hoc zonder kennis van zaken
Sleur speelt zonder gedegen kennis van zaken ad hoc in op een actueel issue, of het nu gaat om schelpzandafgravingen te Braamspunt die beschermde zeeschildpadden zouden bedreigen,
de sloop van de Suralco-Alcoa raffinaderij te Paranam en de vermeende aanwezigheid van radioactieve straling – door Sleur gemeten –,
de jacht op de jaguar,
de geringe weinig belangstelling voor de Wereld Ozondag,
kwikvervuiling door kleinschalige goudzoekers, of
vermeend cyanide-gebruik door Chinezen bij goudwinning,
maar geen enkele actie en beschuldiging hebben tot een vervolg geleid. Ad hoc, dat is het, ter eigen glorie en profilering. Een van zijn laatste onbezonnen en ongefundeerde uitspraken was zijn boute bewering, dat de Surinamerivier nu uitgebaggerd wordt ten behoeve van de export van hout. Dat Sleur dit onlangs beweerde is opmerkelijk. Immers, het project uitbaggeren Surinamerivier heeft al sinds 2004 met regelmaat het nieuws gehaald en nooit heeft Sleur van zich laten horen.... Waarom niet en waarom nu wel? Simpelweg, omdat de man niet nadenkt.

Sleur beweert overal verstand van te hebben. Maar, dàt verstand hebben negen van de tien doorsnee Surinamers – u en ondergetekende - ook. Hij beweerde in 2010 in het magazine Parbode, dat hij laboratoriumonderwijs in Amsterdam heeft gevolgd en slechts de deelcertificaten biochemie, biologie en natuurwetenschappen behaalde aan de Open Universiteit en toxicologie studeerde. Maar, geen enkele studie is afgerond...en uit al zijn publieke optredens blijkt feitelijk, dat de man niet beschikt over enig onderbouwde wetenschappelijke kennis. Zijn commentaren blijven beperkt tot algemene opmerkingen, beschuldigingen zonder enige bewijzen en vooral veel onbezonnen krachttermen en onbeholpen meelijwekkend geschreeuw in de ruimte voor microfoon en camera.

Ad hoc actievoeren en weer prominent even in beeld verschijnen in kranten en radio- en tv-programma's, dat is het, veelal onder het mom van bewustwording creëren en wellicht wakker schudden. Maar, feitelijk is bescherming van de biodiversiteit ondergeschikt aan de milieuactivist.

Activist steunt illegale goudzoekers op Brownsberg...
Herinnert u zich dit nog?:
De regering en vele anderen reageerden medio maart 2012 gemaakt geschokt bij het zien van een door het WWF Guianas samengesteld fotorapport van het Brownsberg Natuurpark waarin vele luchtopnames waren opgenomen die grote kaalgekapte gebieden blootlegden in het gebied, veroorzaakt door illegale goudwinningspraktijken. Geschokt, met boter op het hoofd, immers iedereen in Suriname wist dondersgoed, ook verantwoordelijke personen en instanties, dat al vele jaren porknokkers aan het werk waren in het natuurgebied en zoetjesaan het gebied letterlijk aan het uithollen waren. De foto's waren geschoten door Sleur.
Maar, hij heeft, werkelijk, in 2014 in het Brownsberg Natuurpark samengewerkt met de Commissie Ordening Goudsector en meegewerkt aan het ter beschikking stellen van 1.000 hectare van het gebied aan goudzoekers om ze van een illegale status over te hevelen naar een legale status, in het natuurpark..... De man plaatste zelfs grenslijnbordjes van de commissie in het natuurgebied... Aan het zuidelijke deel van het gebied zou ter compensatie een stuk gebied ter grootte van 4.000 hectare worden toegevoegd, als goedmakertje.

Hoe geloofwaardig is vermeend milieuactivist Sleur? Immers, als je je werkelijk wilt profileren als milieuactivist en als natuurvriend van het Brownsberg Natuurpark, dan zou je je juist moeten verzetten en wellicht zelfs in actie moeten komen tegen het verstrekken van een deel van het natuurgebied aan goudzoekers, zodat die weer, maar nu legaal en ongehinderd, een stuk unieke biodiversiteit kunnen vernietigen en daar zeker niet aan willen meewerken.

Krachttermen om punt te maken
Mensen die krachttermen nodig hebben om hun punt te maken verraden daarmee hun eigen zwakte. Het eigen onvermogen om op een volwassen en weloverwogen wijze te reageren. Het is niet anders.

** Sleur verliet in 1975 op 10-jarige leeftijd met zijn moeder Suriname om naar Nederland te gaan. Hij bleef daar maar liefst 31 jaar en volgde er laboratoriumonderwijs in Amsterdam, behaalde de deelcertificaten biochemie, biologie en natuurwetenschappen aan de Open Universiteit en studeerde toxicologie. Geen enkele studie, geen enkele opleiding werd echter afgerond. In 2006 vond hij de tijd rijp om terug te keren naar Nederland en kon in mei van dat jaar aan het werk als pr-manager bij Stinasu, de beheerder van het Brownsberg Natuurpark. Uiteindelijk verliet Sleur al in februari 2008 Stinasu en ging werken bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Maar, al na een paar maanden verliet hij, naar eigen zeggen, teleurgesteld dit instituut. 'De toenmalige directeur Sylvia Ang bleek in de top van de politieke partij Pertjajah Luhur te zitten. Daarnaast was ze ook nog eens directeur van een chemische fabriek. Dat was toch niet te rijmen met haar functie als NIMOS-directeur? Bovenal is het NIMOS een leeg omhulsel. Een soort papieren tijger. Wat doe ik daar eigenlijk, begon ik me af te vragen', zo liet hij eind 2010 weten in een artikel in het blad Parbode
Maar, wat doet ProBios??... Niets!

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 maart 2020
Paramaribo – Suriname

vrijdag 6 maart 2020

Directeur Bissumbhar van Boss Enterprises: 'We lijden dagelijks 8.000 tot 10.000 US dollar verlies'

(Bron foto: Boss Enterprises)
Inwoners Balingsoela weigeren te vertrekken uit concessie Boss Enterprises

'Politie schijnt nog niet in staat om daar de veiligheid te garanderen'


Inwoners van Balingsoela in Brokopondo, onder wie illegale goudzoekers, lijken niet van plan te zijn om te vertrekken uit de concessie van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises. Ze willen op een deel van de concessie goud zoeken, aldus de Ware Tijd vrijdagavond 6 maart 2020. 

Het bedrijf is sinds maandag gesloten nadat illegale goudzoekers werknemers mishandeld en met de dood bedreigd hebben. Ook zijn bedrijfseigendommen vernield. De 48 medewerkers die daar waren zijn halsoverkop naar Paramaribo gebracht. Totaal telt het bedrijf ongeveer zestig werknemers.

Districtscommissaris Frederik Finisie ziet als oplossing, dat de onderneming een deel van de concessie aan de illegalen afstaat.

De politie schijnt volgens directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises nog niet in staat om daar de veiligheid te garanderen. 'We voelen ons in de steek gelaten. We lijden dagelijks 8.000 tot 10.000 US dollar verlies.' De schade die is aangericht aan bedrijfseigendommen, zoals machines, is nog niet berekend, omdat vertegenwoordigers van het bedrijf niet naar de plek kunnen.

Bissumbhar had woensdag een gesprek met onder andere het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en de commissie Ordening Goudsector Suriname. Deze laatste zal volgens hem met andere veiligheidsautoriteiten zorgen dat de rust en orde in het gebied terugkeren, waardoor het personeel zich weer veilig voelt. Tot gistermiddag waren er echter nog onbevoegden op de concessie. Hierdoor is het moeilijk te zeggen wanneer het bedrijf zijn operatie zal hervatten.

Het probleem begon maandag rond zeven uur 's morgens met het barricaderen van de toegangsweg tot het bedrijf. Tegen twee uur 's middags escaleerde de situatie. De mensen zijn het bedrijf binnengedrongen en hebben zaken kapot geslagen. 'Er zijn werknemers getraumatiseerd en sommige van hen willen daar niet meer werken. Bewoners hebben gezegd dat ze op hen zullen schieten', zegt Bissumbhar.

Hij herinnert zich, dat het bedrijf sinds 1996 activiteiten ontplooit in het gebied. Dat jaar heeft het een exploratievergunning gekregen en in 2012 een exploitatievergunning. In 2016 is Boss Enterprises begonnen met haar operaties en daarvóór al waren mensen van het gebied tegen de activiteiten. 'Wij zijn niet in hun gemeenschapsbos en in de omgeving is ook een andere goudconcessie. Er viel vroeger wel een deel van het gemeenschapsbos in onze concessie, maar dat is sinds 1998 vervallen', aldus Bissumbhar.

Districtscommissaris Frederik Finisie van Brokopondo vindt, dat de ondernemer water bij de wijn moet doen om het probleem op te lossen. De mensen zouden namelijk niet zijn gekend in de uitgifte van de concessie. 'Ze eisen een stuk land waar ze ook hun goud kunnen delven, maar Bissumbhar wil dat niet. Hij kan een overeenkomst met hen tekenen en een deel van de winst ontvangen', zegt Finisie. Hij weet dat de mensen ook spoedig aan tafel zullen zitten met het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen om hun zienswijze kenbaar te maken.

Finisie heeft maandag ter plaatse naar de mensen geluisterd en heeft ze ook toegesproken. 'Ze hadden toen gezegd dat ze zouden vertrekken, maar dat ze de volgende dag terug zouden keren.'

dinsdag 3 maart 2020

Groep illegale goudzoekers belaagt goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka

Personeel geïntimideerd, geslagen en met dood bedreigd, bedrijfseigendommen vernietigd

(Bron foto: Starnieuws)
Gealarmeerde politie ingeschakeld, maar heeft voor zover bekend niets gedaan en niets van zich laten horen


Waterkant.net bericht vandaag, dinsdag 3 maart 2020, dat een grote groep illegale goudzoekers gisteren de goudonderneming Boss Enterprises NV nabij Afobaka, heeft belaagd. Daarbij werd het aanwezige personeel geïntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. De politie werd ingeschakeld, maar heeft tot op heden niets gedaan en niets van zich laten horen. 

Volgens lokale media begon het in de ochtend met een barricade die door de illegale goudzoekers op de weg die leidt naar het goudbedrijf was opgeworpen. De politie stond erbij en keek ernaar. Daarna ging de groep van circa 60 man naar het bedrijf waarbij het bedrijfsterrein werd betreden.

De circa 45 aanwezige arbeiders werden hardhandig aangepakt. Daarbij werden ook hun persoonlijke eigendommen, zoals mobiele telefoons afgepakt. Volgens de Ware Tijd moesten de medewerkers hals over kop vertrekken richting stad. Een deel vluchtte naar het stuwmeer gebied.

Directeur Narpath Bissumbhar is niet te spreken over de gang van zaken. Tegen Starnieuws zei hij, dat hij niet kan snappen dat er anarchie heerst op zijn bedrijfsterrein en bedrijfseigendommen worden vernietigd en dat de politie gewoon niet optreedt. Van de politie met wie hij telefonisch contact zocht, kreeg hij te horen dat werd gewacht op ‘instructies van hogerhand’ schrijft de Ware Tijd.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. Bissumbhar zegt al sinds oktober 2019 onder meer bij de procureur-generaal aan de bel te hebben getrokken hierover. Zijn klacht bij de procureur-generaal en de politie heeft echter niet veel uitgericht, want hij bleef last ondervinden van deze illegale porknokkers. Zo ook gisteren.
De Surinaamse politie was niet bereikbaar voor commentaar.

vrijdag 28 februari 2020

Porknokkers in Brownsberg natuurpark geen sta-in-de-weg voor particuliere investeerders

(Bron foto: Suriname Mirror)
'We zoeken partijen die risico durven te nemen, maar ook innovatief denken'


Directeur John Goedschalk van Conservation International Suriname (CI-S) verwacht niet dat het goudwinningsvraagstuk in het Brownsberg natuurpark een sta-in-de-weg is voor particuliere investeerders. Deze kunnen zich tot uiterlijk 15 maart inschrijven voor herstel en exploitatie van het Brownsberg plateau om daar het natuurtoerisme en de gemeenschapsontwikkeling te bevorderen. 

'Je komt in een dergelijk gebied waar issues zijn, maar er zijn meer kansen dan bedreigingen. We zoeken naar partijen die risico durven te nemen, maar ook innovatief denken, waardoor er allerlei soort vormen van ondernemerschap naast elkaar kunnen bestaan', zei Goedschalk gisteren tijdens een persconferentie in de vergaderzaal van het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).


De beheerder van het natuurpark, Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu), CI-S en RGB hebben eerder een overeenkomst gesloten om het park nieuw leven in te blazen. Dit zal gebeuren via het Public Private People Partnership- of PPPP-project.

Goedschalk wees erop, dat de kern van het probleem is, dat de lokale mensen door goudwinning in het gebied op zoek zijn naar een beter leven. 'De mensen hebben hier recht op net zoals wij dat ook willen in Paramaribo. Je kunt de mensen niet verbieden om manieren te zoeken om vooruit te komen.' Daarom is het volgens hem belangrijk om het natuurpark zodanig te ontwikkelen dat het ecosysteem op lange termijn gehandhaafd blijft. Er zullen hierdoor andere mogelijkheden voor de lokale mensen gecreëerd worden.

'Ze zullen niet van de een op de andere dag zeggen, dat ze stoppen met de goudwinning om daarna te stappen in de horeca of gids te worden. Maar de mogelijkheden moet je creëren en die zijn er nu onvoldoende.' Daarnaast zijn er al gesprekken gaande met onder andere goudzoekers om hun werkgebieden af te bakenen, te herplaatsen en de uitgemijnde gebieden te rehabiliteren. De mensen moeten ook ingelicht worden over betere technieken, waardoor ze geen kwik meer gebruiken. Er moet ook geen gebruik gemaakt worden van het water dat naar de vallen stroomt.

'Het is een complex probleem dat een complexe oplossing vergt. Dat zal niet in een keer lukken, maar als je op een goede manier omgaat met de lokale mensen, zal je zien dat de druk op de Brownsberg als goudbron zal afnemen.'


'Brownsberg wordt nog steeds goed bezocht, jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers', zei Kenneth Cyrus, directeur van Stinasu. 'We willen naar tien maal meer in samenwerking met een partner.' 

Inschrijvingen kunnen bij het ministerie en via de speciale website, deelden Cyrus en Goedschalk mee.

Cyrus benadrukte, dat het in dit project alleen om het plateau gaat. Maar, naarmate de samenwerking vordert en de behoefte bestaat, zal met de partners de samenwerking uitgebreid worden naar de watervallen bijvoorbeeld. 'Die zijn nog in tact. Maar Brownsberg is veel groter, ze grenst ook aan het stuwmeer. Brownsberg biedt heel veel potentie. Het is een uniek gebied. Dit is een van de weinige plekken waar je de kami kami nog van dichtbij kan zien. Er komen hier nog veel herten, jaguars en andere grote dieren voor.' 

Het project van Brownsberg zal, als het succesvol verloopt, als ‘blauwdruk’ dienen voor andere gebieden, gaf Goedschalk aan.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Starnieuws/YouTube)

maandag 17 februari 2020

'Milieuactivist Sleur scheert zijn hoofd kaal als Milieuraamwet wordt aangenomen'

'Wij weten dat er binnen deze regering personen zijn die met allerlei zaken bezig zijn in het binnenland'

De West biedt Sleur weer podium om beschuldigingen te uiten zonder bewijzen te tonen


'Ik scheer mijn hoofd helemaal kaal als de Milieuraamwet wordt aangenomen, want wij worden weer aan het lijntje gehouden', zegt de voorzitter van de zogenaamde stichting ProBios, Erlan Sleur, in De West van zaterdag 15 februari 2020, in reactie op het voornemen van de regering de Milieuraamwet nog voor het einde van hun zittingstermijn te willen aannemen. ProBios bestaat overigens slechts sinds 2009 in naam. Geen website en nog nooit met persberichten, rapporten, enzovoorts gekomen. Sleur beweert veel, schreeuwt veel, beschuldigt veel, maar daar blijft het bij. 

'Opmerkelijk is dat mevrouw Simons zelfs enkele weken terug een lijstje op de radio had genoemd van de zaken die zij nog proberen te behandelen voor het einde van hun zittingstermijn. Maar, in dat lijstje is met geen woord gerept over een Milieuraamwet die zij wilden aanpakken. Ik zou meteen op mijn achterste been gaan staan, als zij het in het lijstje had meegenomen', zegt Sleur.

'Ik ben kort daarna in een televisieprogramma van Radika TV verschenen en in mijn betoog heb ik mevrouw Simons toen opgeroepen om die milieuwet ook mee te nemen en ik zou haar heel erg prijzen als ze het zou kunnen voltooien. Maar, dat was natuurlijk een uitspraak, waarvan ik wist dat het waarschijnlijk nooit ingevuld gaat kunnen worden.'

Wat Sleur verbaasde is de uitnodiging van donderdag 13 februari over de presentatie van de Milieuraamwet. 'Wij weten dat er binnen deze regering en de bedrijven die allemaal gerelateerd zijn bij het Kabinet van de President, personen zijn die met allerlei zaken bezig zijn in het binnenland.'Sleur benadrukt dat deze zaken het daglicht niet mogen zien.

'De scalians, de zware vervuiling, kwikvergiftiging en de Chinezen die bezig zijn met cyanide, dat is maar een klein deel van wat wij hebben weten boven te halen', beweert Sleur die maar niet met bewijzen komt. Dit zijn volgens hem allerlei kwalijke zaken en mocht de ;ilieuraamwet worden aangenomen, dan zouden volgens hem heel wat van dit soort mensen opgesloten worden. Ook zouden er heel wat zware sancties kunnen volgen voor deze mensen. Hij gaf aan dat Simons ook weet wat er zich afspeelt om haar heen en dat haar eigen mensen zelfs verantwoordelijk zijn voor kwikimporten, het uitgeven van concessies in gebieden waar mensen wonen, de scalians en voor de zware vervuiling.

'Mevrouw Simons bedoelt het goed, maar wij weten het beter, vandaar mijn opmerkingen naar haar toe. Wat mij heel erg boos heeft gemaakt, is dat zij op een gegeven moment het buitenland en de vorige regeringen de schuld begon te geven van de klimaatverandering, tien jaren zijn ze aan de macht en nog de durf hebben om anderen de schuld te geven. Ik ga dat niet ontkennen, je kunt niet het buitenland alle schuld opleggen, terwijl je eigen mensen medeverantwoordelijk zijn. Wie geeft de vergunningen uit, hoeveel van de goudzoekers betalen belasting, hoeveel van ze herstellen het gebied dat zij vernietigd hebben. De illegaliteit blijft toenemen.'

Volgens Sleur is hij niet tegen het voornemen, maar is hij er sceptisch over. 'Ik wil het eerst zien, alvorens ik het kan geloven.'

woensdag 29 januari 2020

Erlan Sleur slaakt weer loze kreten over scalians, kwik- en cyanidegebruik zonder bewijzen

Weer schreeuwt Sleur en smijt met loze beweringen om zich heen - Geen nieuws onder de zon


Volgens Erlan Sleur, door De West dinsdag 28 januari 2020 'milieudeskundige en voorzitter van Probios' genoemd, wordt het binnenland van Suriname ernstig vervuild. Het is een cliché geworden. 'Op diverse foto’s is te zien hoe grote hoeveelheden afval gedumpt zijn in het water en langs de oever in het Lawagebied. En dan zijn er ook de scalians in het stuwmeer die actief op zoek zijn naar goud’, zegt Sleur die alleen aandacht lijkt te krijgen met zijn bekende geschreeuw in De West. 

De zware trucks die hout vervoeren, brengen volgens Sleur ook heel veel schade toe aan de wegen in het binnenland. De scalians brengen niet alleen schade toe aan het milieu, maar ook aan de lokale gemeenschappen. Volgens Sleur worden er langs de kust bomen verwijderd en wordt de oever uitgegraven. Het water waar de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk van zijn, is haast niet meer te gebruiken, doordat er gewerkt wordt met chemicaliën als kwik en cyanide. Sleur geeft aan dat het gebruik van cyanide in veel landen is verboden, omdat hierdoor het grondwater wordt vergiftigd.

De regering vervult volgens hem een grote rol in deze illegale goudactiviteiten. 'De regering is zich er nog niet van bewust dat deze illegale zaken op de lange termijn heel veel consequenties met zich kunnen meebrengen voor dorpsbewoners. De bewoners vinden het onvoorstelbaar wat er gebeurt in hun leefomgeving.'

Sleur beweert, dat hij betrouwbare informatie heeft, dat kwik gewoon via onze havens binnenkomt. 'Het gaat om duizenden kilo’s aan goud dat gewonnen wordt. Daarvoor heb je soms wel drie keer zoveel kwik nodig', zei hij in het programma Rashid Pierkhan’s Kal Aaj Aur Kal. Maar, weer toont Sleur geen bewijs. Enige tijd geleden beschuldigde hij Chinezen van het gebruik van cyanide, zonder enig bewijs!

Het overmatig gebruik van  kwik zorgt voor veel problemen voor binnenlandbewoners, maar ook voor dieren is het gevaarlijk. Deze bewoners en dieren zijn afhankelijk van de rivier en de visvoorraden die daarin voorkomen. Eén van de voorbeelden daarvan is het dorp Kawenhaken/Apetina van de Wajana’s. Vooral bij de Wajana’s, want zij eten twee tot drie keer per dag vis. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom ze 'vol met kwik' zitten.


 Hij vindt het jammer dat de Surinaamse overheid tot op heden weinig voor deze mensen heeft betekend. 'Ook zijn de eerste nesten van de landschildpadden die daar aanwezig zijn, leeggeroofd door houthakkers', beweert Sleur. Dat is volgens hem een trieste zaak. Volgens hem krijgen zij van de bedrijven geen voedsel mee, waarbij zij zich genoodzaakt voelen om landschilpadden te eten, zodat zij kunnen overleven. Sleur vraagt zich af hoe vergunningen kunnen worden verstrekt voor deze illegale activiteiten in het Marowijnegebied.

Goudwinning, vervuiling, kwikvergiftiging, ongebreidelde houtkap, staatscorruptie, slecht beleid en hebzucht spelen volgens hem een rol. Dit moet volgens Sleur de gemeenschap inzage geven hoe ons land wordt leeggeroofd en vernietigd.

Sleur schermt vaak met zijn 'organisatie' ProBios, een organisatie die slechts in naam lijkt te bestaan. Daarenboven produceren Sleur en 'ProBios' nooit persberichten, verslagen, enzovoorts. Nooit zie je van deze man een serieus ingezonden stuk in een van de Surinaamse kranten als er serieuze milieu gerelateerde issues spelen. De man en zijn stille stichting, een papieren tijger, hebben niet eens een website.

Sleur speelt ad hoc in op een actueel issue, of het nu gaat om
* schelpzandafgravingen te Braamspunt die beschermde zeeschildpadden zouden bedreigen,
* de sloop van de Suralco-Alcoa raffinaderij te Paranam en de vermeende aanwezigheid van radioactieve straling – door Sleur gemeten –,
* de jacht op de jaguar,
* de geringe weinig belangstelling voor de Wereld Ozondag,
* kwikvervuiling door kleinschalige goudzoekers,
maar geen enkele actie heeft tot een vervolg geleid. Ad hoc, dat is het, ter eigen glorie en profilering.

Sleur - die zichzelf graag op de voorgrond plaatst en publiciteit zoekt - beweert overal verstand van te hebben. Maar, dàt verstand hebben negen van de tien Surinamers ook. Hij beweerde in 2010 in het magazine Parbode, dat hij laboratoriumonderwijs in Amsterdam heeft gevolgd en slechts de deelcertificaten biochemie, biologie en natuurwetenschappen behaalde aan de Open Universiteit en toxicologie studeerde. Maar, geen enkele studie is afgerond... Hij is voor zover bekend ook geen bioloog, hij is gewoon Erlan, die zowel bij Stinasu (Stg. Natuurbehoud Suriname) als het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname) heeft gewerkt, nadat hij na 31 jaar Nederland (vanaf 1975) in 2006 terugkeerde naar Suriname.

Natuurlijk doet Sleur prima werk, hij komt als een van de weinigen, zo niet de enige, op voor het milieu, maar zijn activiteiten - en die van zijn ProBios - moeten meer deskundige inhoud en verbreding krijgen en milder, minder schreeuwerig, kreten slakend, van toon.

zondag 19 januari 2020

Ordening keert terug in concessies IAmGold/Rosebel met ondertekening twee overeenkomsten

(Bron foto: Rosebel)
Goudzoekers Koffiekamp gaan werken in gebieden door Rosebel toegewezen

Makamboa: 'We gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken'Met de ondertekening van twee overeenkomsten tussen de overheid, Rosebel Gold Mines (RGM) en goudzoekers van Makamboa en Kamp Mining is vrijdag een belangrijke basis gelegd voor de ordening van de situatie in de concessies van de multinational. Dit hebben onder andere minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen en Sharmila Jadnanansingh van RGM benadrukt, aldus de Ware Tijd zaterdag 18 januari 2020. 

Met deze protocollen waarin afspraken zijn vastgelegd zullen zowel de kleinschalige goudzoekers als Rosebel de ruimte hebben om hun werkzaamheden zonder onnodige onderbreking uit te voeren.

Vertegenwoordigers van Makamboa en Kamp Mining en kapitein Herman Schalwijk, die namens het traditioneel gezag aanwezig was, spraken ook lovend over de overeenstemming die na lang onderhandelen is bereikt.

'Un breyti gevaarlijk taki un bereik disi tide. Na disi un ben wani en we gaan ons uiterste best doen om het beste ervan te maken', zegt een opgeluchte Connery Plein van Makamboa. Plein zegt, dat de protocollen op basis van goed vertrouwen zijn getekend, omdat Rosebel de garantie heeft gegeven dat de gebieden die zijn afgestaan wel rendabel zijn. 'Ze hebben ons de garantie gegeven dus we gaan ervan uit dat het zo is.'

Om de eerste operaties te plegen in de toegewezen concessies heeft de overheid Makamboa en Kamp Mining meer dan Srd 200.000 voorgeschoten. Dit bedrag zal terug betaald worden wanneer de goudzoekers beginnen te verdienen. 'Als het niet is wat ons is voorgehouden, gaan we zeker onze stem laten horen.' Plein sprak waarderende woorden aan het adres van de president voor de manier van aanpak van het probleem.

Het Roma East protocol dat aanvankelijk in 2017 is getekend, wordt met een jaar verlengd. De tweede overeenkomst die gisteren is getekend, is het ETR protocol dat twee jaar geldig is. Hierin is vastgelegd dat meer goudzoekers van Koffiekamp aan de slag mogen in gebieden die door Rosebel zijn toegewezen. Geschat wordt dat totaal rond de vierhonderd goudzoekers geaccommodeerd kunnen worden met de nieuwe afspraken. De overeenkomsten kunnen na evaluatie verlengd worden.

Jerry Finisie, manager van RGM, onderstreept dat de ondertekening van de overeenkomsten het halve werk is. 'We moeten natuurlijk alles wat daarin vermeld staat nog waar maken. We moeten ons inzetten voor het wegwerken van kwik, herinvestering van de middelen, diversificatie en herinvestering van de middelen.' Dit moet volgens hem niet alleen in Nieuw Koffiekamp gebeuren, maar ook in andere gebieden.

Volgens Akiemboto zijn er concrete zaken vastgelegd in de overeenkomsten die moeten zorgen voor de orde. Zo moet iedereen die de concessies wil betreden een badge hebben en geregistreerd staan bij Makamboa of Kamp Mining. Ongeregistreerde goudzoekers die de terreinen betreden moeten worden gerapporteerd door de leidinggevenden die door de organisaties zijn aangewezen. 'Natuurlijk is het gebied open. Er zijn geen schuttingen, dus mensen kunnen altijd van overal komen. Maar, het is nu wel overzichtelijk omdat iedereen die toestemming heeft een badge krijgt', legt de minister uit.

Het is de bedoeling dat de jongeren van Koffiekamp zelf controleren. 'Het is hun eigen belang, dus zij moeten in eerste instantie daarvoor zorgen. Wanneer zaken voorkomen die ze niet aankunnen, is afgesproken dat ze de overheid op de hoogte stellen zodat wij inkomen.'